boroa
• Cliente: Central Ciclo Combinado de Boroa
• Área: Automatización, Control e Instrumentación
• Descripción: Adjudicación de Mantenimiento de Instrumentación Ciclo Combinada Boroa